Home » ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΤΙΛΗΣ » Bατιλή: Πρωτεύουσα της Μεσαορίας

Bατιλή: Πρωτεύουσα της Μεσαορίας


 

Παραθέτουμε πιο κάτω απόσπασμα για τη Βατυλή που δημοσιεύεται στο Βιβλίο του 1855 με τίτλο «Τα Κυπριακά» του Αθανάσιου Α. Σακελλάριου.

…«Εν τέταρτον μιλ. εντεύθεν υπάρχει η της Μεσαορίας πρωτεύουσα Βατιλή, εκ Τούρκων και Χριστιανών κατοικουμένη, εν ή ό τε έπαρχος, ο ειρηνοδίκης και ο γραμματεύς της επαρχίας εδρεύει. Είτα προς βορράν περί τα 2/3 μιλ. Απαλαίστρα έπαυλις, πριν μέν μεγάλη της νήσου κώμη, νυν δε κατηρημωμένη, αθλίαν οικίαν και εκκλησίαν έχουσα.

Ενταύθα δ’ η εξής επιγραφή ευρέθη, δι’ ής γίνεται δήλον ότι δήμος τις της Κύπρου Παλαίστρα υπήρχε.

Ιάσονα Α[ρισ]οκρέοντος, τον φιλόπατριν και γυμνασίαρχον Παλαιστ[ρ]ίται τιμής χάρ[ιν έ]γρ[αψαν.

Ευρέθη δ’ αύτη παρά τήν εκκλησίαν αλλ’ ουδέν τοιούτον εκείσε ήδη υπάρχει μετ’ επιγραφής μάρμαρον»…

Βιβλιογραφία: «Τα Κυπριακά», 1855. Του Αθανάσιου Α. Σακελλάριου.

Κατηγορίες: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΤΙΛΗΣ