Το Ταμείο Κοινωνικής Ευημερίας Βατυλής ιδρύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2009.
Βασικός σκοπός του Ταμείου: Η παροχή οικονομικής, ηθικής και ψυχολογικής στήριξης και βοήθειας σε Βατυλιώτες συγχωριανούς μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Π.χ. Οικονομική βοήθεια για έξοδα νοσηλείας, φαρμάκων, μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή οικονομική στήριξη σε δυσπραγούντες συγχωριανούς μας.
Τα ιδρυτικά μέλη, όπως φαίνονται και στο Καταστατικό, είναι 20 στον αριθμό.
Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΚΕΒ; Μέλη του Ταμείου μπορούν να είναι πρόσωπα που ασπάζονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των Σωματείων, Οργανώσεων και άλλων οργανωμένων συνόλων της Βατυλής.
Ετήσια συνδρομή, €10.00
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 18 άτομα:
Κούλλα Παρασκευά, Πρόεδρος
Σταύρος Χ” Σάββας, Γραμματέας
Άκης Κωμοδρόμος, Ταμίας
Άντρος Λεωνίδα, Μέλος
Γεώργιος Σταύρου, Μέλος
Γιάννος Γαβριήλ, Μέλος
Παπανδρέας Σπυρίδης – πρωτοπρεσβύτερος, Μέλος
Παντελεήμων Δαλίτης – πρωτοπρεσβύτερος, Μέλος
Γεωργία Πατσαλή, Μέλος
Χρίστος Φυσέντζου, Μέλος
Πέτρος Βουτουρής, Μέλος
Φούλλα Κοντόπουλου, Μέλος
Χριστούλλα Λουκά, Μέλος
Μαρία Μακρή Σπύρου, Μέλος
Ανδρέας Παπακώστας, Μέλος
Σταύρος Σταύρου, Μέλος
Ευάγγελος Παφίτης, Μέλος
Μιχάλης Ππεκρής, Μέλος

Μέχρι σήμερα το ΤΚΕΒ έχει παραχωρήσει οικονομική στήριξη σε δυσπραγούντες συγχωριανούς μας και τις οικογένειές τους ως εξής:
22/12/2011 €1000,00 έναντι χειρουργικής επέμβαση
22/12/2011 € 500,00 συμβολή σε οικογένεια της οποίας απεβίωσε ο σύζυγος
26/1/2012 €1000,00 στήριξη δυσπραγούσης οικογένειας της οποίας απεβίωσε ο σύζυγος
17/5/2012 €1000,00 συμβολή σε χειρουργική επέμβαση
3/7/2012 €1500,00 συμβολή σε χειρουργική επέμβαση
Ακολούθησαν και άλλες οικονομικές βοήθειες σε συγχωριανούς που ανήλθαν συνολικά γύρω στις €25.000. Βοηθήθηκαν συνολικά 25 οικογένειες.
• ΣΗΜ.: Τα στοιχεία των δικαιούχων αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δε δημοσιοποιούνται για ευνόητους λόγους.

Καταστατικό “Ταμείου Κοινωνικής Ευημερίας Βατύλης”