Home » ΕΙΔΗΣΕΙΣ » Ενέργειες για αποκατάσταση της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Βατυλής

Ενέργειες για αποκατάσταση της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Βατυλής


Apokastasi Ekklisias Ag. Georgiou Vatylis 7

 

 Ο αρχιτέκτονας κ. Διομήδης Μυριανθεύς (δεξιά) μαζί με τον κοινοτάρχη (αριστερά) κ. Αντώνη Χ’’ Σάββα και το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Λεωνίδου.

 

Ενέργειες για αποκατάσταση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Βατυλής βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες, με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Αντιπροσωπεία του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο κ. Αντώνη Χ’’ Σάββα και τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Κ. Σταύρου, Σταύρο Κωμοδρόμο και Ανδρέα Λεωνίδου και τον παράγοντα του χωριού κ. Κώστα Κουκκουρή είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συντήρησης και Αποκατάστασης των Πολιτιστικών Μνημείων κ. Τάκη Χ’’ Δημητρίου.

Στη Συνάντηση ο κ. Χ’’ Δημητρίου υποσχέθηκε να προωθήσει το αίτημα ώστε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Βατυλής να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των μνημείων που θα αποκατασταθούν τόσο με ιδιωτικά όσο και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Συμφωνήθηκε όπως το πρώτο στάδιο αποκατάστασης αναληφθεί από τους κατοίκους της κοινότητας, ώστε να ασκηθεί πίεση για συμπερίληψη της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Βατυλής στον κατάλογο των μνημείων που θα αποκατασταθούν στη συνέχεια και με ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία δεν είναι σε τόσο ψηλά επίπεδα.

Στα πλαίσια αυτά στις 16 Μαϊου αντιπροσωπεία του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον κοινοτάρχη κ. Αντώνη Χ’’ Σάββα και τα μέλη του Κ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Κ. Σταύρου και Ανδρέα Λεωνίδου, μαζί με τον αρχιτέκτονα Διομήδη Μυριανθέα επισκέφθηκαν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βατυλή.

Ο σκοπός ήταν η καταγραφή της κατάστασης του ναού, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και η ετοιμασία σχεδίων αποκατάστασης.

Στις 30 Μαϊου ο αρχιτέκτονας ετοίμαστε προκαταρκτική έκθεση στην οποία σημειώνει:

«Τον Μάρτιο του 2011 πραγματοποιήσαμε (με το κοινοτικό Συμβούλιο Βατυλής και τους τουρκοκύπριους) επί τόπου επίσκεψη με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του ναού και την διατύπωση προτάσεων για αντιμετώπιση των σημαντικότερων (τουλάχιστον) προβλημάτων ώστε να αρθούν κατά το δυνατόν τα αίτια φθοράς του. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήσαμε άλλες δυο επισκέψεις με σκοπό την αποτύπωση και σχεδίαση του ναού, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις. Οι τότε άμεσες ανάγκες οδήγησαν στην ετοιμασία εκ μέρους μας σχεδίων για την κατασκευή κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) ως πρώτο μέτρο προστασίας. Η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια και ο ναός παρέμεινε ως είχε.

»Πρόσφατα (2014) από πλευράς τουρκοκυπρίων έγιναν στον ναό οι εξής εργασίες: 1. Κατασκευή τεσσάρων θυρών και τεσσάρων παραθύρων (πρόχειρης μορφής) για την αποτροπή τουλάχιστον της εισόδου περιστεριών. Δεν κατασκευάστηκαν παράθυρα στον δυτικό τοίχο (ψηλά) και στον φεγγίτη του Ιερού και ως εκ τούτου δεν απετράπη η είσοδος των περιστεριών. 2. Καθαίρεση ορισμένων σαθρών επιχρισμάτων στους εσωτερικούς τοίχους και ανακατασκευή με γυψοκονίαμα των επιφανειών αυτών και 3. Καθαρισμός του εσωτερικού και απομάκρυνση αχρήστων με παράλληλη – κακώς και λανθασμένα – απομάκρυνση των ξύλινων στοιχείων του γυναικωνίτη και άμβωνα (που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα).

»Η πρόταση μας στην παρούσα φάση περιλαμβάνει ορισμένες βασικές εργασίες με βασικό στόχο: α) τον ευπρεπισμό του ναού και β) την αποκατάσταση των σημείων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για αποφυγή περαιτέρω σοβαρών προβλημάτων».

Ανάμεσα στις εργασίες που προτείνει ο αρχιτέκτονας είναι:

–       Κατασκευή νέων θυρών και παραθύρων με τον σωστό τρόπο και τύπο (καρφωτά παραδοσιακά).

–       Προστώο στη νότια πλευρά: Πλήρης αποξήλωση και ανακατασκευή του δώματος (βολίτζια, σανίδωμα, γέμισμα κλπ.) τα οποία έχουν φθαρεί και είναι σε οριακή κατάσταση διατήρησης.

–       Επισκευή της λίθινης κιονοστοιχίας με αντικατάσταση φθαρμένων (πελεκητών) λίθων (επιλεκτικά).

–       Ενίσχυση της σύνδεσης της τοξοστοιχίας με τον ναό με την τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων.

–       Κωδωνοστάσιο: Προσωρινή στήριξη – ενίσχυση κουβουκλίου κορυφής για αποτροπή πτώσης λίθων.

–       Επανατοποθέτηση λίθων περιτοιχίσματος και συμπλήρωση με νέους λίθους όπου χρειάζεται.

Καταλήγοντας ο αρχιτέκτονας κ. Δ. Μυριανθεύς σημειώνει:

«Οι εργασίες αυτές κρίνονται ως οι ελάχιστες αναγκαίες για τον ευπρεπισμό, σε πρώτη φάση, του ναού. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον ναό, θα παύσει να είναι το «προβληματικό κτήριο» στο κέντρο της κοινότητας και άρα ευελπιστούμε για αυξημένο σεβασμό από τους κατοίκους. Φυσικά με τις εργασίες αυτές αποκαθιστούμε μερικά από τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στον ναό ευελπιστώντας σε συνέχιση, σε δεύτερη φάση, και ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων εργασιών».

 

Mια σειρά φωτογραφιών που δείχνουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Βατυλής. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί στις 16 Μαϊου 2014 κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κοινοτικού Συμβουλίου μαζί με τον αρχιτέκτονα κ. Διομήδη Μυριανθέα.

Apokastasi Ekklisias Ag. Georgiou Vatylis 5

Apokastasi Ekklisias Ag. Georgiou Vatylis 4

Apokastasi Ekklisias Ag. Georgiou Vatylis 2

Apokastasi Ekklisias Ag. Georgiou Vatylis 1

Apokastasi Ekklisias Ag. Georgiou Vatylis

Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Ετικέτες: ,